آپارتمان تک واحدی طبقه اول ستارخان
تماس
محل ستارخان - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
82 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1384
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واحد 82متری طبقه اول 14 سال ساخت تر و تمیز تک واحدی
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان تک واحدی طبقه اول ستارخان
محل ستارخان - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
82 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1384
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واحد 82متری طبقه اول 14 سال ساخت تر و تمیز تک واحدی
گزارش مشکل آگهی