آپارتمان فاز۱۱ پردیس٨٧ متر
تماس
محل پردیس - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
900,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز۱۱پردیس ۸۷متر زدن ۴و۵ اجاره چند مورد موجوده ٠٩١٢٨٩٨٤٣٨٩
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان فاز۱۱ پردیس٨٧ متر
آپارتمان فاز۱۱ پردیس٨٧ مترآپارتمان فاز۱۱ پردیس٨٧ مترآپارتمان فاز۱۱ پردیس٨٧ مترآپارتمان فاز۱۱ پردیس٨٧ متر
محل پردیس - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
900,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز۱۱پردیس ۸۷متر زدن ۴و۵ اجاره چند مورد موجوده ٠٩١٢٨٩٨٤٣٨٩
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه