آپارتمان ٣٠ متری کیانشهر
تماس
محل تهران - تهران
رهن
150,000 تومان
اجاره
150,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
30 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک دستگاه اپارتمان واقع در کیانشهر مبل و دارای تجهیزات کامل برای اجاره می باشد
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان ٣٠ متری کیانشهر
محل تهران - تهران
رهن
150,000 تومان
اجاره
150,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
30 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک دستگاه اپارتمان واقع در کیانشهر مبل و دارای تجهیزات کامل برای اجاره می باشد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه