آپارتمان ٩٠ مترى
تماس
محل شهرک غرب - تهران
رهن
150 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
شهرک غرب طبقه ٢ واقعى ٢ خواب تخلیه بدون مالک نورونقشه خوب دسترسى عالى پارکینگ انبارى قابل تبدیل ٢٠٠/١ مشاور غریبى ٠٩١٩٠٤٣٣١٧١
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان ٩٠ مترى
محل شهرک غرب - تهران
رهن
150 تومان
اجاره
2,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
شهرک غرب طبقه ٢ واقعى ٢ خواب تخلیه بدون مالک نورونقشه خوب دسترسى عالى پارکینگ انبارى قابل تبدیل ٢٠٠/١ مشاور غریبى ٠٩١٩٠٤٣٣١٧١
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه