آپارتمان ٩٥ متری قنات کوثر
تماس
محل تهرانپارس غربی - تهران
رهن
240,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
95 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
قنات کوثر. سوم مرکزی
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان ٩٥ متری قنات کوثر
آپارتمان ٩٥ متری قنات کوثرآپارتمان ٩٥ متری قنات کوثرآپارتمان ٩٥ متری قنات کوثرآپارتمان ٩٥ متری قنات کوثرآپارتمان ٩٥ متری قنات کوثر
محل تهرانپارس غربی - تهران
رهن
240,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
95 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
قنات کوثر. سوم مرکزی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه