آپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجایی
تماس
محل یافت آباد - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
46 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴۶ متر تک خواب بازسازی شده کف سرامیک کابینت ام دی اف طبقه دوم ، فقط به زوج دو نفر تلفن تماس ۰۹۱۲۵۳۳۰۰۱۷ شهرک ولیعصر خ رجایی
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجایی
آپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجاییآپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجاییآپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجاییآپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجاییآپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجاییآپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجاییآپارتمان ۴۶ متر شهرک ولیعصر رجایی
محل یافت آباد - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
46 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۴۶ متر تک خواب بازسازی شده کف سرامیک کابینت ام دی اف طبقه دوم ، فقط به زوج دو نفر تلفن تماس ۰۹۱۲۵۳۳۰۰۱۷ شهرک ولیعصر خ رجایی
گزارش مشکل آگهی