آپارتمان ۵۸ متری گلبرگ
تماس
محل گلبرگ - تهران
رهن
45,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
58 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آپارتمان طبقه۳ در سند ولی طبقه اول همکف ۱۵سال ساخت .کف سرامیک .کابینتmdf ۱۰متر بالکن
گزارش مشکل آگهی
آپارتمان ۵۸ متری گلبرگ
آپارتمان ۵۸ متری گلبرگآپارتمان ۵۸ متری گلبرگآپارتمان ۵۸ متری گلبرگآپارتمان ۵۸ متری گلبرگ
محل گلبرگ - تهران
رهن
45,000,000 تومان
اجاره
1,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
58 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
آپارتمان طبقه۳ در سند ولی طبقه اول همکف ۱۵سال ساخت .کف سرامیک .کابینتmdf ۱۰متر بالکن
گزارش مشکل آگهی