اتاق جهت فعالیت‌های موسیقی ومرتبط
آگهی فوری
تماس
محل آرژانتین - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
اتاق 20متری دراستودیو موزیک جهت فعالیت‌های موسیقی ومرتبط
گزارش مشکل آگهی
اتاق جهت فعالیت‌های موسیقی ومرتبط
اتاق جهت فعالیت‌های موسیقی ومرتبط
آگهی فوری
محل آرژانتین - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
اتاق 20متری دراستودیو موزیک جهت فعالیت‌های موسیقی ومرتبط
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه