اجارهٔ آپارتمان ۷۰ متری واقع در شمشک
تماس
محل فشم - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره آپارتمان ۷۰ متری تکخوابه بدون مبله شمشک نرسیده به پیست اسکی
گزارش مشکل آگهی
اجارهٔ آپارتمان ۷۰ متری واقع در شمشک
محل فشم - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره آپارتمان ۷۰ متری تکخوابه بدون مبله شمشک نرسیده به پیست اسکی
گزارش مشکل آگهی