اجاره آپارتمان
تماس
محل وردآورد - تهران
رهن
80,000,000 تومان
اجاره
1 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک واحد آپارتمان ۶۵ متری رهن و اجاره داده میشود
گزارش مشکل آگهی
اجاره آپارتمان
محل وردآورد - تهران
رهن
80,000,000 تومان
اجاره
1 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک واحد آپارتمان ۶۵ متری رهن و اجاره داده میشود
گزارش مشکل آگهی