اجاره خانه مسکونی
تماس
محل علی‌آباد جنوبی - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
750,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خانه مسکونی مستقلات کلا سه طبقه واحد مورد نظر طبقه اول میباشد فقط به خانواده 2 یا 3 نفره اجاره داده می‌شود، مجرد خانم یا آقا تماس نگیرد
گزارش مشکل آگهی
اجاره خانه مسکونی
محل علی‌آباد جنوبی - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
750,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1380
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خانه مسکونی مستقلات کلا سه طبقه واحد مورد نظر طبقه اول میباشد فقط به خانواده 2 یا 3 نفره اجاره داده می‌شود، مجرد خانم یا آقا تماس نگیرد
گزارش مشکل آگهی