اجاره مسکونی گل حصار(قوچ حصار شهرری)
تماس
محل شهر ری - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
650,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
71 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
انباری پکیج و کولر ۲ خواب ۲سال ساخت ط ۴ فوری فوری
گزارش مشکل آگهی
اجاره مسکونی گل حصار(قوچ حصار شهرری)
محل شهر ری - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
650,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
71 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
انباری پکیج و کولر ۲ خواب ۲سال ساخت ط ۴ فوری فوری
گزارش مشکل آگهی