اجاره واحد تجاری
تماس
محل راه آهن - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1350
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره واحد برای کارهای دفتری و شرکت ۵۰ متر مفید ، ۴۰ متر مشاع مبلغ قابل تبدیل می باشد
گزارش مشکل آگهی
اجاره واحد تجاری
محل راه آهن - تهران
رهن
100,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1350
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره واحد برای کارهای دفتری و شرکت ۵۰ متر مفید ، ۴۰ متر مشاع مبلغ قابل تبدیل می باشد
گزارش مشکل آگهی