اجاره کارگاه ۱۱۰متر کف ۴۰متر بالکن مسگراباد
تماس
محل مسعودیه - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
150 متر مربع
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
۱۱۰متر کف. ۴۰متر بالکن. برق ۳فاز. اب .
گزارش مشکل آگهی
اجاره کارگاه ۱۱۰متر کف ۴۰متر بالکن مسگراباد
محل مسعودیه - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
150 متر مربع
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
۱۱۰متر کف. ۴۰متر بالکن. برق ۳فاز. اب .
گزارش مشکل آگهی