اشپزخانه(غذاخوری)
تماس
محل بهارستان - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
40 متر مربع
سال ساخت 1381
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره فوری ۴۰متر مغازه اشپزخانه(تهیه غذا)
گزارش مشکل آگهی
اشپزخانه(غذاخوری)
اشپزخانه(غذاخوری)اشپزخانه(غذاخوری)
محل بهارستان - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
40 متر مربع
سال ساخت 1381
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره فوری ۴۰متر مغازه اشپزخانه(تهیه غذا)
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه