انباری پارکینگ اسانسور سرویس فرنگی وایرانی
تماس
محل استخر - تهران
رهن
170 تومان
اجاره
200 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
طبقه پنجم انباری پارکینگ اسانسور
گزارش مشکل آگهی
انباری پارکینگ اسانسور سرویس فرنگی وایرانی
محل استخر - تهران
رهن
170 تومان
اجاره
200 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
طبقه پنجم انباری پارکینگ اسانسور
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه