انبار کالا
تماس
محل بازار - تهران
رهن
2,000,000 تومان
اجاره
400,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
انبار کالا نزدیک بازار تهران خ پامنار
گزارش مشکل آگهی
انبار کالا
محل بازار - تهران
رهن
2,000,000 تومان
اجاره
400,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
انبار کالا نزدیک بازار تهران خ پامنار
گزارش مشکل آگهی