انديشه شهريار
تماس
محل اندیشه - تهران
رهن
35,000,000 تومان
اجاره
1,300,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
68 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مجتمع بهستان انديشه شهريار
گزارش مشکل آگهی
انديشه شهريار
انديشه شهريار
محل اندیشه - تهران
رهن
35,000,000 تومان
اجاره
1,300,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
68 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مجتمع بهستان انديشه شهريار
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه