اپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهر
تماس
محل پارک شهر - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
4,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اپارتمان نوساز ۵۰ متری طبقه ۳ جنوبی سرمایش کولر گازی گرمایش شوفاژ
گزارش مشکل آگهی
اپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهر
اپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهراپارتمان نوساز ۵۰ متری پارک شهر
محل پارک شهر - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
4,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
50 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1394
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اپارتمان نوساز ۵۰ متری طبقه ۳ جنوبی سرمایش کولر گازی گرمایش شوفاژ
گزارش مشکل آگهی