اپارتمان پردیس کوزو فاز ۱۱ زون ۴
تماس
محل تهران سر - تهران
رهن
15,000,000 تومان
اجاره
1,200,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره داده میشود فاز ۱۱زون ۴
گزارش مشکل آگهی
اپارتمان پردیس کوزو فاز ۱۱ زون ۴
محل تهران سر - تهران
رهن
15,000,000 تومان
اجاره
1,200,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
اجاره داده میشود فاز ۱۱زون ۴
گزارش مشکل آگهی