برج مجلل بام پونک 100 متر
آگهی فوری
تماس
محل پونک - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
ملک کلید نخورده می باشد و ساخت مجتمع توسط آقای قربانی انجام شده است.
گزارش مشکل آگهی
برج مجلل بام پونک 100 متر
برج مجلل بام پونک 100 متربرج مجلل بام پونک 100 متربرج مجلل بام پونک 100 متربرج مجلل بام پونک 100 متربرج مجلل بام پونک 100 متربرج مجلل بام پونک 100 متربرج مجلل بام پونک 100 متر
آگهی فوری
محل پونک - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
6,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
100 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
ملک کلید نخورده می باشد و ساخت مجتمع توسط آقای قربانی انجام شده است.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه