بر سرو سند اداری
تماس
محل سعادت آباد - تهران
رهن
700,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
ورودی مستقل مناسب برای هر مشاغلی
گزارش مشکل آگهی
بر سرو سند اداری
محل سعادت آباد - تهران
رهن
700,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
ورودی مستقل مناسب برای هر مشاغلی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه