بسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی روم
تماس
محل تجریش - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بسیار خوش نقشه و نورگیر عالی، بازسازی شده شریعتی خ واعظی نبش طوبایی
گزارش مشکل آگهی
بسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی روم
بسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی رومبسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی رومبسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی رومبسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی رومبسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی رومبسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی رومبسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی رومبسیار زیبا و نورگیر همراه تی وی روم
محل تجریش - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بسیار خوش نقشه و نورگیر عالی، بازسازی شده شریعتی خ واعظی نبش طوبایی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه