تجاری 310 متر باقرشهر
تماس
محل شهر ری - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
20,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
310 متر مربع
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
بر بلوار اصلی باقرشهر روبروی تالار فردوس سند تجاری 14 متر بر 5 متر ارتفاع دو بر مناسب جهت بانک.. هایپر مارکت.. سفره خانه..........
گزارش مشکل آگهی
تجاری 310 متر باقرشهر
تجاری 310 متر باقرشهرتجاری 310 متر باقرشهرتجاری 310 متر باقرشهر
محل شهر ری - تهران
رهن
300,000,000 تومان
اجاره
20,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
310 متر مربع
سال ساخت 1397
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
بر بلوار اصلی باقرشهر روبروی تالار فردوس سند تجاری 14 متر بر 5 متر ارتفاع دو بر مناسب جهت بانک.. هایپر مارکت.. سفره خانه..........
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه