تمیز وبازسازی شده
تماس
محل طرشت - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
98 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1388
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
رهن کامل.تمیز
گزارش مشکل آگهی
تمیز وبازسازی شده
محل طرشت - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
98 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1388
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
رهن کامل.تمیز
گزارش مشکل آگهی