تک واحدی پارکینگ آسانسور
تماس
محل ارامنه - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی
تک واحدی پارکینگ آسانسور
محل ارامنه - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
قابل تبدیل
گزارش مشکل آگهی