تک واحدی 135 متر سازمان برنامه
تماس
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
450,000,000 تومان
اجاره
1,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
135 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تک واحدی فول امکانات طبقه سوم.
گزارش مشکل آگهی
تک واحدی 135 متر سازمان برنامه
تک واحدی 135 متر سازمان برنامهتک واحدی 135 متر سازمان برنامهتک واحدی 135 متر سازمان برنامه
محل سازمان برنامه - تهران
رهن
450,000,000 تومان
اجاره
1,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
135 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تک واحدی فول امکانات طبقه سوم.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه