جردن _پدیدار _ 80 متر _ فلت _ طبقه ی همکف _ موقعیت اداری
تماس
محل جردن - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
3,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
80 متر مربع
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
جردن _ پدیدار _ 80 متر _ فلت _ طبقه ی یک ( روی پارکینگ ) مناسب home jym _ یا کارهای اداری و دفاتر _ موقعیت اداری 09108557560
گزارش مشکل آگهی
جردن _پدیدار _ 80 متر _ فلت _ طبقه ی همکف _ موقعیت اداری
جردن _پدیدار _ 80 متر _ فلت _ طبقه ی همکف _ موقعیت اداری
محل جردن - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
3,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
80 متر مربع
سال ساخت 1392
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
جردن _ پدیدار _ 80 متر _ فلت _ طبقه ی یک ( روی پارکینگ ) مناسب home jym _ یا کارهای اداری و دفاتر _ موقعیت اداری 09108557560
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه