خانه ۶۵متری
تماس
محل شهر قدس - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
400,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خانه ای ۶۵متری در شهرقدس با تمامی امکانات سی میلیون پیش چهارصد تومان اجاره انتهای طالقانی خیابان قناری دربست
گزارش مشکل آگهی
خانه ۶۵متری
خانه ۶۵متریخانه ۶۵متریخانه ۶۵متری
محل شهر قدس - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
400,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
65 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خانه ای ۶۵متری در شهرقدس با تمامی امکانات سی میلیون پیش چهارصد تومان اجاره انتهای طالقانی خیابان قناری دربست
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه