خونه ۶۰ متری با تراس بزرگ
تماس
محل فشم - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خونه ۶۰متری با تراس بزرگ با ویو خوب به شهر میگون
گزارش مشکل آگهی
خونه ۶۰ متری با تراس بزرگ
محل فشم - تهران
رهن
20,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خونه ۶۰متری با تراس بزرگ با ویو خوب به شهر میگون
گزارش مشکل آگهی