دارای پارکینگ انباری اسانسور و تراس
تماس
محل شهرک آزادی - تهران
رهن
90,000,000 تومان
اجاره
950,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
72 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واحد ۷۲ متری طبقه اول کامل کامل در مجتمع کم واحد
گزارش مشکل آگهی
دارای پارکینگ انباری اسانسور و تراس
محل شهرک آزادی - تهران
رهن
90,000,000 تومان
اجاره
950,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
72 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
واحد ۷۲ متری طبقه اول کامل کامل در مجتمع کم واحد
گزارش مشکل آگهی