دفتر کار نزدیک بازار تهران خ پامنار
تماس
محل بازار - تهران
رهن
9,000,000 تومان
اجاره
1,600,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
دفتر کار نزدیک بازار تهران خ پامنار
گزارش مشکل آگهی
دفتر کار نزدیک بازار تهران خ پامنار
محل بازار - تهران
رهن
9,000,000 تومان
اجاره
1,600,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
دفتر کار نزدیک بازار تهران خ پامنار
گزارش مشکل آگهی