دولاب 75 متر 2خواب
تماس
محل دولاب - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
20,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خانه دربست و حیاط دار قدیمی دارای ۲ اتاق وسرویس
گزارش مشکل آگهی
دولاب 75 متر 2خواب
محل دولاب - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
20,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
خانه دربست و حیاط دار قدیمی دارای ۲ اتاق وسرویس
گزارش مشکل آگهی