دیباجی جنوبی ۳۰ متر
تماس
محل دیباجی - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
30 متر مربع
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
زیر همکف ۳۰متر دیباجی جنوبی دسترسی به اتوبان صدر
گزارش مشکل آگهی
دیباجی جنوبی ۳۰ متر
محل دیباجی - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
30 متر مربع
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
زیر همکف ۳۰متر دیباجی جنوبی دسترسی به اتوبان صدر
گزارش مشکل آگهی