رهن و اجاره اپارتمان یک خوابه در مجیدیه
تماس
محل مجیدیه شمالی - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
49 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1391
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
این اپارتمان ٤ ساله بدون ساکن بوده و در حد صفره تمام سرویسها تعویض شده کف پارکت و ها کاغذ ی
گزارش مشکل آگهی
رهن و اجاره اپارتمان یک خوابه در مجیدیه
رهن و اجاره اپارتمان یک خوابه در مجیدیهرهن و اجاره اپارتمان یک خوابه در مجیدیهرهن و اجاره اپارتمان یک خوابه در مجیدیهرهن و اجاره اپارتمان یک خوابه در مجیدیه
محل مجیدیه شمالی - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
49 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1391
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
این اپارتمان ٤ ساله بدون ساکن بوده و در حد صفره تمام سرویسها تعویض شده کف پارکت و ها کاغذ ی
گزارش مشکل آگهی