رهن و اجاره
تماس
محل شهریار - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۲۰۰ متر سوله جهت انبار یا تولیدی در باغستان شهریار ۵۰ ملیون رهن ۳ ملیون اجاره
گزارش مشکل آگهی
رهن و اجاره
محل شهریار - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
3,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۲۰۰ متر سوله جهت انبار یا تولیدی در باغستان شهریار ۵۰ ملیون رهن ۳ ملیون اجاره
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه