زمین 83 متری در خ قزوین جهت مشارکت
تماس
محل گمرک - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
83 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین مسکونی به متراژ ۸۳ متر واقع در خیابان قزوین روبروی دخانیات خیابان احمدی سخا کوچه سبزواری
گزارش مشکل آگهی
زمین 83 متری در خ قزوین جهت مشارکت
محل گمرک - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
83 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین مسکونی به متراژ ۸۳ متر واقع در خیابان قزوین روبروی دخانیات خیابان احمدی سخا کوچه سبزواری
گزارش مشکل آگهی