زیر زمین در اختیار.شهریار.باغستان.دهمویز
تماس
محل شهریار - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۲۰۰متر زیرزمین.دراختیار.بر خیابان اصلی.آب.برق.گاز.تلفن
گزارش مشکل آگهی
زیر زمین در اختیار.شهریار.باغستان.دهمویز
محل شهریار - تهران
رهن
30,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
۲۰۰متر زیرزمین.دراختیار.بر خیابان اصلی.آب.برق.گاز.تلفن
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه