زیر زمین ١٠٥متری
تماس
محل خلیج فارس - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
105 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
کف موزایک سرامیک سرویس حمام دسشویی
گزارش مشکل آگهی
زیر زمین ١٠٥متری
محل خلیج فارس - تهران
رهن
40,000,000 تومان
اجاره
1,500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
105 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری اداری و تجاری
کف موزایک سرامیک سرویس حمام دسشویی
گزارش مشکل آگهی