ساختمان نوساز و کامل میباشید
تماس
محل بومهن - تهران
رهن
50 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
دارای انباری،بالکن،پارکینک و...
گزارش مشکل آگهی
ساختمان نوساز و کامل میباشید
محل بومهن - تهران
رهن
50 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
70 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1396
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
دارای انباری،بالکن،پارکینک و...
گزارش مشکل آگهی