سعادت آباد 68 متر مبلغ اجاره قابل مذاکره
تماس
محل سعادت آباد - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
10,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
68 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1381
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مطب با سابقه دندانپزشکی هر دو اتاق لوله کشی دندانپزشکی شده است تخلیه میباشد امکانات کامل
گزارش مشکل آگهی
سعادت آباد 68 متر مبلغ اجاره قابل مذاکره
سعادت آباد 68 متر مبلغ اجاره  قابل مذاکرهسعادت آباد 68 متر مبلغ اجاره  قابل مذاکرهسعادت آباد 68 متر مبلغ اجاره  قابل مذاکرهسعادت آباد 68 متر مبلغ اجاره  قابل مذاکرهسعادت آباد 68 متر مبلغ اجاره  قابل مذاکره
محل سعادت آباد - تهران
رهن
50,000,000 تومان
اجاره
10,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
68 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1381
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مطب با سابقه دندانپزشکی هر دو اتاق لوله کشی دندانپزشکی شده است تخلیه میباشد امکانات کامل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه