سهروردی شمالی 95متر
تماس
محل سهروردی شمالی - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
95 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1386
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بین سهروردی و شریعتی خ سهند پارکینگ آسانسور تراس راستی
گزارش مشکل آگهی
سهروردی شمالی 95متر
محل سهروردی شمالی - تهران
رهن
200,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
95 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1386
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
بین سهروردی و شریعتی خ سهند پارکینگ آسانسور تراس راستی
گزارش مشکل آگهی