سوپرمارکت فعال
تماس
محل نارمک - تهران
رهن
170,000,000 تومان
اجاره
10,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
40 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سوپرمارکت فعال با موقعیت مکانى عالى،نبش چهارراه،گذر خوب،اجاره با تمام تجهیزات از جمله یخچال ها،قفسه هاى فروشگاهى،٢استند سیگار و طرف قرارداد با انها،که اشانتیون انرا هر ماه تحویل میدن... تحویل فقط به دلیل مشکل در شراکت... با تشکر از ...
گزارش مشکل آگهی
سوپرمارکت فعال
محل نارمک - تهران
رهن
170,000,000 تومان
اجاره
10,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
40 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سوپرمارکت فعال با موقعیت مکانى عالى،نبش چهارراه،گذر خوب،اجاره با تمام تجهیزات از جمله یخچال ها،قفسه هاى فروشگاهى،٢استند سیگار و طرف قرارداد با انها،که اشانتیون انرا هر ماه تحویل میدن... تحویل فقط به دلیل مشکل در شراکت... با تشکر از ...
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه