سویت مبله
تماس
محل پیروزی - تهران
رهن
1,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سویت ۲۰ متری با سرویس بهداشتی و حمام مستقل. فقط دختر دانشجو یا کارمند تماس بگیرد. پایین سوییت خانواده زندگی میکنه.لطفا فقط مشتری تماس بگیرد.
گزارش مشکل آگهی
سویت مبله
محل پیروزی - تهران
رهن
1,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
سویت ۲۰ متری با سرویس بهداشتی و حمام مستقل. فقط دختر دانشجو یا کارمند تماس بگیرد. پایین سوییت خانواده زندگی میکنه.لطفا فقط مشتری تماس بگیرد.
گزارش مشکل آگهی