شهرک قائم بازسازی رهن کامل
تماس
محل شهرک محلاتی - تهران
رهن
275,000,000 تومان
اجاره
1,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
130 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تخلیه 17/7 بازسازی کامل . مسکن محمدی 22444410 - 22440004 - 09354719655
گزارش مشکل آگهی
شهرک قائم بازسازی رهن کامل
محل شهرک محلاتی - تهران
رهن
275,000,000 تومان
اجاره
1,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
130 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1379
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
تخلیه 17/7 بازسازی کامل . مسکن محمدی 22444410 - 22440004 - 09354719655
گزارش مشکل آگهی