طبقه 3 ,بدون مالک,اماده تخلیه,پارکینگ,انباری20متر
تماس
محل مجیدیه - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مجیدیه جنوبی , گلبرگ غربی, نرسیده به خ رحمتی
گزارش مشکل آگهی
طبقه 3 ,بدون مالک,اماده تخلیه,پارکینگ,انباری20متر
محل مجیدیه - تهران
رهن
70,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1385
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
مجیدیه جنوبی , گلبرگ غربی, نرسیده به خ رحمتی
گزارش مشکل آگهی