طبقه 3 مجتمع تجاری حجب قدیم
تماس
محل جمهوری - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
موقیعت عالی
گزارش مشکل آگهی
طبقه 3 مجتمع تجاری حجب قدیم
محل جمهوری - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
2,000,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
20 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
موقیعت عالی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه