فاز پنج نوساز ، خام
تماس
محل پردیس - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز پنج پردیس طبقه سوم نوساز ، خام
گزارش مشکل آگهی
فاز پنج نوساز ، خام
فاز پنج نوساز ، خام
محل پردیس - تهران
رهن
60,000,000 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
90 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز پنج پردیس طبقه سوم نوساز ، خام
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه