فاز ۱۱ متراژ ۸۷
تماس
محل پردیس - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز ۱۱ متراژ ۸۷ ۲خوابه به یک نفر همخانه با۱۰تومن پیش ماهی ۵۰۰ مبله شده
گزارش مشکل آگهی
فاز ۱۱ متراژ ۸۷
محل پردیس - تهران
رهن
10,000,000 تومان
اجاره
500,000 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره خیر
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری مسکونی
فاز ۱۱ متراژ ۸۷ ۲خوابه به یک نفر همخانه با۱۰تومن پیش ماهی ۵۰۰ مبله شده
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه