فاز 11 زون 1 طبقه 3 جنوب غربی ضامن کلید
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
290,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,333,333 تومان
وام دارد
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زون یک، طبقه سوم جنوب غربی، واحد تحویلی، تکمیل وجه انجام شده، دارای سند ۵ برگی. ضامن = کلید دارای وام 40 میلیونی نامه تحویل اومده مالک هستم
گزارش مشکل آگهی
فاز 11 زون 1 طبقه 3 جنوب غربی ضامن کلید
فاز 11 زون 1 طبقه 3 جنوب غربی ضامن کلید
محل پردیس - تهران
قیمت
290,000,000 تومان
متراژ‌
87 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
زون یک، طبقه سوم جنوب غربی، واحد تحویلی، تکمیل وجه انجام شده، دارای سند ۵ برگی. ضامن = کلید دارای وام 40 میلیونی نامه تحویل اومده مالک هستم
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه